Lelki okok kezelése

A női lét sokszínűségének meglélése időnként nehéz, sőt akár fájdalmas is lehet.

Életünk különböző aspektusai más és más feladatokat hordoznak: terhelt lehet az édesanyánkkal való viszonyunk, a szexualitásunk, az anyaszerepünk, vagy éppen ezek bármelyikének hiánya.

Napjainkban egyre többen fordulnak - létezésük holisztikus megközelítése révén - saját testük üzenetének megértése felé.

Az ehhez szükséges előfeltételezés, hogy többek vagyunk a puszta hús-vér valónknál, és hogy a testünk beszél hozzánk.

Milyen nyelven? Különböző testi tünetek formájában.

A mindig jelenlevő, bennünk élő bölcsességünk folyamatosan támogat minket abban, hogy felismerjük, hol nem vagyunk összhangban önmagunkkal.

Először finom ellenállás, aztán frusztráció, végül fizikai tünetek formájában, mint a ciklus zavarai, különböző ciszták, miómák vagy végső segélykiáltásként, daganatok formájában.

Milyen gyönyörű a magyar nyelv: TÜN-et, vagyis, ha megértjük az üzenetet, a tünet további jelenléte okafogyottá válik, és el-TŰNik.

A praxisban töltött hosszú évek során számos gyógyíthatatlannak titulált betegséget láttam eltűnni azáltal, hogy feltártuk, és a kliens megértette a tüntetek kialakulását okozó traumát.

A feltáráshoz mindig a kliens számára legkönnyebben érthető módszert alkalmazzuk.

Bármely módszerre is essen a választás, lehetőség nyílik egyfajta szemlélődésre, a problémától való eltávolodásra. Ez már önmagában megkönnyíti a feloldást azáltal, hogy bepillantást nyerünk testi-lelki működésünkbe, felismerjük tüneteink szimbolikáját, és az ellenük folyó ádáz küzdelmet felváltja a megértés és az elfogadás, mintegy teret adva ezzel a változásnak.

És már hallom is a kérdést: „Vajon nálam is működik? Én is képes vagyok megváltoztatni a tüneteimet?” A válasz határozott IGEN.

Nincs hókusz-pókusz, univerzális törvények határozzák meg a létezésünket. A terápia során újraértelmezzük ezeket a törvényeket, feloldjuk a blokkokat és új, könnyen megtartható viselkedésmintákat emelünk a hétköznapokba.

És a TÜN-etek szinte észrevétlenül elTÜN-nek, helyreáll az EGÉSZ-ség.

Szeretettel várom.

Bacsa Hédi